082.969.6061   63 Cách Mạng Tháng 8, Phường 3, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Tìm BĐS

Trang chủ»Tin tức»Tây Ninh đạt 17/17 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội

Tây Ninh đạt 17/17 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội

z3939971018256 27e67bb0dd8d5fdbf585e592dbac269b

 

Lần đầu tiên trong nhiều năm liền, Tây Ninh: 17/17 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đều đạt và vượt so với Nghị quyết năm 2022 của Tỉnh uỷ, cân đối ngân sách nhà nước được bảo đảm.

Nhiều chỉ tiêu đạt sớm và vượt so với Nghị quyết năm 2022 của Tỉnh uỷ và cùng kỳ. Đa số chỉ tiêu có xu hướng tăng trưởng ổn định, bền vững bù đắp cho hai năm chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và tạo tiền đề để thực hiện cho các năm tiếp theo, hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XI.

Các chỉ tiêu khác của nền kinh tế cũng đạt kết quả khả quan. Kim ngạch xuất khẩu tăng 18% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu tăng 19% so với cùng kỳ. Tổng vốn thu hút đầu tư trong và ngoài nước ước đạt 14.500 tỷ đồng và 237,5 triệu USD, trong đó cấp mới 53 dự án.

Giải ngân xây dựng cơ bản tuy chưa đạt theo yêu cầu của Tỉnh đề ra, nhưng xét trên bình diện chung luôn nằm trong nhóm các các đơn vị có tỷ lệ giải ngân cao nhất cả nước, ước đến hết 31/01/2023, giải ngân 4.368,252 tỷ đồng, đạt 96,97% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 97,36% kế hoạch HĐND tỉnh giao. Công tác xây dựng nông thôn mới hoàn thành kế hoạch đề ra; cuối năm 2022 có thêm 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 61/71 xã (đạt 85,9%).

ông nguyễn thanh ngọc

Ông Nguyễn Thanh Ngọc: Chủ tịch UBND Tây Ninh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, đẩy nhanh tiến độ, quan tâm chất lượng các Quy hoạch, định hướng liên kết vùng, xác định không gian lan tỏa, phát triển. Công tác quản lý nhà nước về đất đai tiếp tục được quan tâm, đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các biện pháp quản lý đồng bộ, tạo điều kiện phát huy tiềm năng, lợi thế về đất đai; kịp thời chấn chỉnh các hành vi vi phạm về quản lý đất đai.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số trong cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện cải cách hành chính.

Hội nghị cũng xác định một số hạn chế trong quá trình thực hiện nghị quyết năm, như công tác lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh quy hoạch chung đô thị thành phố Tây Ninh đến năm 2040 gắn với ban hành Nghị quyết về phát triển thành phố Tây Ninh đến năm 2030, định hướng đến năm 2050 và điều chỉnh quy hoạch chung đô thị một số địa phương chưa đảm bảo tiến độ. Công tác tháo gỡ các “điểm nghẽn” của nền kinh tế được quan tâm chỉ đạo quyết liệt nhưng kết quả còn hạn chế. Vướng mắc, bất cập liên quan đến đất đai chưa được tháo gỡ kịp thời. Những tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực y tế, giáo dục đã được nhận diện, chỉ ra nhưng việc đề ra biện pháp giải quyết và tổ chức khắc phục còn khó khăn, chuyển biến chưa nhiều; tình trạng thiếu thuốc, thiếu giáo viên chậm được khắc phục.

Năm 2022, tỉnh vượt cao về tăng trưởng, lần đầu tiên đạt và vượt 100% chỉ tiêu đề ra, trong đó 9/9 chi tiêu cơ bản về kinh tế đều vượt, du lịch tăng trưởng ngoạn mục cả về doanh thu lẫn số lượng khách du lịch, duy trì trong top 5 điểm đến hấp dẫn và có du khách nhiều nhất cả nước. Xuất khẩu lập mốc mới, đạt mức hơn 6 tỷ USD. Thu ngân sách đạt toàn diện, có khả năng cuối năm vượt ngưỡng 12.000 tỷ đồng, lập nên dấu mốc mới. Đặc biệt chưa có năm nào thu ngân sách cấp huyện về đích trước thời hạn từ 2 đến 5 tháng, top đầu là các huyện Gò Dầu, Dương

Năm 2023, đặt ra tốc độ tăng trưởng 8% là khá cao, bởi, từ cuối năm tình hình sản xuất của các doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn, đang giảm đơn hàng, giảm giờ làm. Tuy khó nhưng tỉnh vẫn có khả năng đạt được, với dự kiến năm tới, lĩnh vực công nghiệp xây dựng phát triển với các dự án lớn, sẽ đạt mức tăng trưởng 13,2%; thương mại dịch vụ dự kiến tăng trưởng 6,5%.

Theo số liệu Tổng Cục thống kê vừa công bố, tốc độ tăng trưởng của tỉnh Tây Ninh đạt 9,56%, đứng thứ 16 của cả nước; nhất vùng Đông Nam bộ, đứng thứ 28 về quy mô nền kinh tế của cả nước. Cơ cấu tăng trưởng cũng có thay đổi, về công nghiệp xây dựng tăng trưởng 15%, nông nghiệp tăng trưởng 2,7%; dịch vụ tăng trưởng 9,6%.

Về thu ngân sách, trong năm 2023, tỉnh sẽ đẩy mạnh nguồn thu từ đất, cộng với việc tăng số doanh nghiệp hết ưu đãi cũng là cơ hội để tăng nguồn thu từ khu du lịch núi Bà.

Năm 2023, dự thảo nghị quyết Tỉnh ủy đặt ra 21 chỉ tiêu cụ thể, trong đó, có những chỉ tiêu đáng lưu ý như: tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 8% trở lên; GRDP bình quân đầu người đạt 4.000 USD; Cơ cấu ngành kinh tế trong GRDP nông - lâm - thủy sản 20 - 21%; công nghiệp - xây dựng 44 - 45%; dịch vụ 29 - 30%; Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 11.000 tỷ đồng.

pho chủ tịch NTN

Chủ Tịch UBND tỉnh Tây Ninh: Ông Nguyễn Thanh Ngọc

Thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, làm rõ những nguyên nhân chủ quan, khách quan, Chủ tịch UBND tỉnh nhận định những thuận lợi, thách thức, khó khăn trong năm 2023 và đưa ra các biện pháp để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Đó là tập trung triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh sau khi được phê duyệt; chủ động phối hợp với các tỉnh miền Đông Nam bộ cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ chương trình hành động của Chính phủ về kết nối vùng, đặc biệt là tham gia vào quy hoạch vùng. Tiếp tục chủ động đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược như dự án cao tốc TP.HCM-Mộc Bài, dự án cao tốc Gò Dầu-Xa Mát giai đoạn 1; hoàn thiện thủ tục pháp lý đề xuất quy hoạch sân bay ở Tây Ninh; phối hợp với các địa phương lân cận để thực hiện chương trình hợp tác mới được ký kết, nhất là về hạ tầng giao thông; quan tâm nắm bắt những khó khăn đề ra giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các thành phần kinh tế để phát triển; duy trì phát huy kết quả phân bổ vốn, nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả cao hơn; đẩy mạnh khai thác các nguồn lực vào ngân sách, tạo nguồn lực đầu tư phát triển tốt hơn; triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, đặc biệt là chuyển đổi số, tăng cường tính kỷ luật kỷ cương trong thực thi công vụ, xác định trách nhiệm, xử lý trách nhiệm, nâng cao tinh thần dám nghĩ dám làm... Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị bổ sung chỉ tiêu người dân tham gia BHYT vào chỉ tiêu năm 2023 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, vừa đảm bảo an sinh xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu lập Ban chỉ đạo của tỉnh về giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường cao tốc TP.HCM-Mộc Bài; quan tâm chỉ đạo giải quyết tình trạng khó khăn của người lao động cũng như hỗ trợ doanh nghiệp duy trì các hoạt động sản xuất và ổn định xã hội trong bối cảnh các doanh nghiệp FDI giảm đơn hàng. Trong thực hiện Đề án của Tỉnh ủy về hỗ trợ đảng viên khó khăn, cần giao nhiệm vụ cho các đảng bộ, chi bộ tăng cường vận động và hỗ trợ để giải ngân nguồn vốn huy động này; tiếp tục nhiệm vụ cải cách tư pháp theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương năm 2023, sẽ được cập nhật theo Hội nghị Trung ương 6 trong thời gian tới.

Hội nghị cũng cho ý kiến đối với tờ trình của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về các nội dung dự kiến trình Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 và tờ trình nội dung chuyên đề về lĩnh vực đất đai, đầu tư, quy hoạch.

Tỉnh Tây Ninh năm đầu tiên đạt 19/19 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội

P.N.K

LIÊN HỆ TRỰC TIẾP CHỦ ĐẦU TƯ

Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp theo: HOTLINE TƯ VẤN 24/7: 082.969.6061 Nhà Đất Xứ Tây hoặc cung cấp nội dung theo mẫu bên dưới, chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất. Chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến các sản phẩm của chúng tôi ! Nhà Đất Xứ Tây.

 

Liên hệ chân trang

Nhu cầu của quý khách(*)
Trường bắt buộc

Họ tên(*)
Trường bắt buộc

Điện thoại(*)
Invalid Input

Email
Trường bắt buộc

Bất động sản quan tâm
Invalid Input

Gửi ngay

Liên hệ

logo

Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Phú Nguyên Khang

Địa chỉ: 100/484D Thích Quảng Đức, Phường 5, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

Văn phòng 63 Cách Mạng Tháng 8, Phường 3, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 082.969.6061 Nhà Đất Xứ Tây

Email: n[email protected]

Website: www.phunguyenkhangland.com

MST: 0317243869

logoSaleNoti

Kết nối với chúng tôi

ĐĂNG KÝ NHẬN BÁO GIÁ

Liên hệ popup

Nhu cầu của quý khách(*)
Trường bắt buộc

Họ tên(*)
Trường bắt buộc

Điện thoại
Invalid Input

Email(*)
Trường bắt buộc

Bất động sản quan tâm
Invalid Input

Gửi ngay